Læring- og meistringsenter

Vår oppgåve er å gi pasientar opplæring i å meistre eigen kronisk sjukdom. Vi gjev gruppebasert undervisning der også pårørande og andre grupper som arbeider med kronisk sjuke får opplæring i sjukdomen.

Vi har knytt til oss helsepersonell og brukarar der dei formidlar erfaring og medisinsk kunnskap til dei brukargruppene vi gjev tilbod til.

Lærings og meistringstilbod vi tilbyr i Florø:

  • KOLS-rehabiliteringskurs
  • Meistringskurs for personar med langvarige smerter
  • Livsstyrketreningskurs – meistre livet og jobben
  • Meistringskurs for personar med osteoporose
  • Nettverkssamling for oksygenbrukarar, pårørande og helsepersonell

Temadagar og internundervisning for helsepersonell om:

  • Stressmeistring og mindfulness
  • KOLS
  • Oksygenbehandling

Les meir på Helse Førde si nettside

Her finn du oss

Læring- og meistringsenteret har kontor i 2.etasje
Inngang nord

Læring- og meistringsenter

Adresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 577 51 001  415 30 549
Epost: post@helse-forde.no
Opningstider: mandag -torsdag 08:30-15:30
Nettside: http://www.helse-forde.no/no/OmOss/Avdelinger/lering-og-meistring/Sider/default.aspx